SETI

SETI není jen amatérským skenováním oblohy. Pokud bychom měli ve stručnosti charakterizovat náplň tohoto projektu, pak se jedná o analýzu zachycených signálů z vesmíru.
O skutečném vědeckém pozadí projektu, o lidech kteří SETI založili, o krušných padesáti letech vývoje, o tom všem je tato sekce.

15.11.2008 | rubrika: SETI

Seti@home

Projekt SETI@Home je právem označován za průkopníka distribuovaných výpočtů. Cílem je objevit signály umělého původu, které by potvrdily přítomnost mimozemské civilizace. K zachycení přicházejících signálů se využívá největšího radioteleskopu na světě v portorickém Arecibu s průměrem talíře 306 m.
Signály zachycené radioteleskopem se ovšem skládají převážně z rádiového šumu. Toto rušení je tvořeno signály z pulzarů a kvazarů ve vesmíru, televizním a satelitním vysíláním, případně radarovou navigací. Důkladná analýza zachycených signálů proto vyžaduje obrovský výpočetní výkon, který se stal dostupným až s příchodem distribuovaných výpočtů. Popis historického pozadí, postupného technického zdokonalování a vývoje tohoto projektu naleznete v následující sekci.

25.11.2008 | rubrika: Seti@home

Astropulse

Projekt Seti@home není jediným DC projektem, který pod hlavičkou SETI vzniknul. Díky podprojektu Astropulse, by naše počítače mohly odhalit nejen mimozemský signál, ale i jiná dosud neznámá tajemství vesmíru.

06.12.2008 | rubrika: Astropulse

Fermiho paradox

Galaxie by měla být plná civilizací, ale kde tedy jsou? Znamená více než padesátileté marné pátrání po mimozemských civilizací jasný důkaz toho, že jsme v naší Galaxii sami? Právě těmito otázkami se v polovině minulého století zabýval fyzik Enrico Fermi. K jakým závěrům dospěl se můžete dočíst v tomto článku.

12.12.2008 | rubrika: Vědecké pozadí

Dopplerův jev

Zachytit mimozemský signál není vůbec snadné. Jednou z velkých překážek je například změna frekvence a vlnové délky vysílaného signálu, oproti přijímanému. Za tu může stále se měnící vzdálenost mimozemského vysílače od našeho přijímače a právě o tomto problému se můžete dočíst ve článku o Dopplerově jevu.

13.12.2008 | rubrika: Vědecké pozadí

Drakeova rovnice

Pokud si chcete sami vypočítat jaká je pravděpodobnost zachycení mimozemského signálu, máte jedinečnou možnost. V tomto článku naleznete nejen vzorec který je jedním ze základních kamenů SETI, ale i podrobný popis jak provést samotný výpočet.

14.11.2008 | rubrika: Vědecké pozadí

Informace o projektu

Tento téměř 50 let trvající výzkum stál v roce 1999 u zrodu jednoho z nejznámějších distribuovaných výpočtů. Jedná se o velice zajímavý a vskutku nadčasový projekt, který zajisté zaujme všechny nadšence vesmíru, kterým vrtá v hlavě pravděpodobně nejzásadnější otázka lidstva:

„Jsme ve vesmíru sami?“

Projekt Seti@home má k dispozici největší radioteleskop na světě, který se nachází v Arecibu (Puerto Rico). Jeho prostřednictvím dochází k záznamu vesmírného šumu v jeho rádiové podobě. Následně je tento záznam zbaven běžných rušení a ve výsledném signálu se hledá jakákoliv anomálie, kterou by mohlo mít na svědomí vysílání mimozemských civilizací.
Projekt měl za dobu své existence několik desítek kandidátů na takovýto signál, ale skutečný důkaz nebyl zatím nalezen.

Další podrobnosti o výzkumu SETI i o distribuovaných výpočtech, se dočtete v jednotlivých sekcí této subdomény.TOPlist