Historie projektu SETI

22.11.2008 | rubrika: SETI

SETI v současnosti

Logo SETI League

Po celou dobu působení agentury NASA v projektech SETI musely ostatní výzkumy související s touto tématikou fungovat s omezenými finančními a materiálními prostředky. Dokonce i nezávislé skupiny, jakým je např. Institut SETI, byly ochotný spojit se raději s NASA než podnikat na vlastní pěst. Ale během pár let po zrušení HRMS se objevilo několik slibných inovativních projektů, které získaly své místečko na výsluní. Především se jednalo o SETI@Home a Optical SETI.
Člen skupiny Argus Některé z těchto projektů jsou výsledkem práce Ligy SETI. Liga SETI byla založena v roce 1994 jako jedna z mnoha odpovědí na zrušení HRMS. Jedná se o neziskovou organizaci, která počátkem roku 2008 překročila hranici 1500 členů v 62 zemích světa. Mnoho jejích členů jsou radioamatéři, specialisté na mikrovlny či počítačový nadšenci. Cílem bylo sestavit síť amatérských pozorovatelů SETI pod projektem Argus. Projekt Argus byl koncipován jako pokračování celooblohového pátrání, kdy by každý člen vlastnil svoji malou talířovou anténu a postupně by došlo k pokrytí celé oblohy. Nyní je pod projektem Argus začleněno 135 radioteleskopů, ať už se jedná o upravené TV satelity či vědecké radioteleskopy pro domácí použití, které vynalezl profesor Paul Shuch. Liga SETI také spolupracuje na výstavbě pole radioteleskopů v severním New Jersey. Pole označované jako Array2k bude po svém dokončení určeno výhradně pro výzkumy SETI .

Příští generace radioteleskopů by se měla ubírat právě tímto směrem a měla by se tak výrazně lišit od svých předchůdců. Výroba gigantických antén je technologicky náročná a drahá. Navíc průměry talířů není možné zvětšovat donekonečna. Díky pokroku v oblasti výpočetní techniky je dnes možné sestavit několik menších antén, které jsou synchronizovány a přijímají signál ze stejného místa na obloze. Pomocí počítače s vhodným software je možné signál z jednotlivých menších antén složit tak, že výsledek je shodný jako při použití celistvé velké antény. Na rozdíl od klasických radioteleskopů je pole rozšiřitelné. Přidáním dalších antén se může "rozrůst" až na největší radioteleskop na světě, a to při zachování rozumné ceny. Finance jsou dalším důvodem, proč se nejedná o celistvou anténu. S úspěchem lze využít běžně dostupné komerční typy TV antén o průměrech 3-5m.

Allen Telescope Array

K jedním z nejslibnějších a nejlépe financovaných projektů budoucího SETI patří Allen Telescope Array, který je právě ve výstavbě u observatoře Hat Creek v Kaskádovém pohoří v severní Kalifornii. Allenovo pole teleskopů je společným projektem univerzity v Berkeley a Institutu SETI a významně se na jeho výstavbě podílí spoluzakladatel společnosti Microsoft, Paul Allen, po kterém je i celé pole teleskopů pojmenováno a to i díky dotaci 26 milionů dolarů, kterou na jeho výstavbu poskytl. Po svém dokončení se pole bude skládat z 350 talířových antén o průměru 6m, které vytvoří sběrnou plochu překonávající 100m teleskop. V říjnu 2007 bylo uvedeno do provozu prvních 42 antén. Dokončení celého pole bude záviset samozřejmě na financích a také výsledcích tohoto menšího subpole.
Allenovo pole představuje další průlom v oblasti SETI. Jelikož tato observatoř bude vyhrazena pouze pro výzkumy SETI a vědci budou mít možnost během celého roku pátrat po mimozemských signálech, což je obrovský pokrok vzhledem k pár týdnům, které měl vyhrazen projekt Phoenix v Arecibu. Pole by mělo být schopno monitorovat signály na frekvencích od 1 GHz do 12 GHz. Vzhledem ke svému uspořádání bude mít tento radioteleskop mimořádně vysokou rozlišovací schopnost - 20 úhlových vteřin na vlnové délce 21cm. Další výhoda spočívá v samotné podstatě tohoto pole. Jelikož se skládá ze stovek samostatných antén, můžou se jednotlivé části pole zaměřit na různé oblasti na obloze současně a naslouchat tak přicházejícím signálům souběžně z několika směrů. Nejmodernější technologie umožní pokrýt frekvence o rozsahu 9 GHz, což představuje trojnásobek možností projektu Phoenix a stává se tak výzkumem s největším frekvenčním rozsahem v současnosti. Všechny tyto prvky ukazují obrovský kvalitativní skok SETI výzkumů a zvyšují šanci na detekci skutečného mimozemského signálu.

Výzkum SETI utrpěl několik ran v souvislosti se zrušením programu HRMS v roce 1993 ale díky Institutu SETI a Planetární společnosti se podařilo většinu nástrah a obtíží překonat. Programy SETI jsou nyní osvobozeny od politických a finančních rizik, která souvisí s vládním financováním. SETI po odchodu NASA je rozhodně menším podnikem, ale má také větší rozmanitost, je více přijímán akademickými institucemi po celém světě a především, jak ukázal fenomenální úspěch projektu SETI@Home, je velice populární mezi širokou veřejností. Se širší základnou a působností se výzkum SETI stal životaschopnějším než kdykoliv předtím. Ačkoli mimozemský signál ještě nebyl zachycen, naděje umírá poslední a hledání stále pokračuje. Signál může být zachycen každým okamžikem a může se to stát právě teď.